Cách đăng lời bài hát lên NhacCuaTui

a. Trường hợp bài hát chưa có lời:

  • B1: Trong trang bài hát, tại phần "Lời bài hát", bạn thấy thông báo "Hiện chưa có lời bài hát nào cho ... Bạn có thể click vào đây và đăng lời bài hát này".
  • B2: Nhấn vào chữ "Vào đây" và nhập lời bài hát..
  • B3: Hoàn tất nhập nội dung, nhấn "Đồng ý" để gửi lời bài hát.

b. Trường hợp bài hát đã có lời nhưng chưa chính xác:

  • Trường hợp 1: Tại phần "Lời bài hát" có dòng chữ "Chỉnh sửa lời bài hát", bạn nhấn vào và nhập nội dung lời cần chỉnh sửa sau đó  chọn "Đồng ý" để gửi lời chính xác nhất cho NhacCuaTui.
  • Trường hợp 2: Phần "Lời bài hát" không có dòng chữ "Chỉnh sửa lời bài hát", nhưng theo bạn lời bài hát hiện tại cần chỉnh sửa. Bạn vui lòng gửi lời bài chính xác nhất về NhacCuaTui qua email support@nct.vn.

Lưu ý: Lời bài hát không được bỏ trống hoặc ít hơn 50 kí tự.

Nội dung trên có hữu ích không? Không
Cảm ơn bạn đã góp ý! Cảm ơn bạn đã góp ý!
Email Hỗ trợ: Support@nct.vn
Copyright © 2016 NCT Corporation.   NCT Corp Tuyển dụng