Cách huỷ dịch vụ NhacCuaTui 3G

Thuê bao đăng ký thành công NhacCuaTui 3G sẽ tự động gia hạn vào các ngày tiếp theo nếu khách hàng không thực hiện lệnh hủy.

Cấu trúc gửi lệnh hủy đối với từng nhà mạng như sau:

  • MobiFone: Soạn Huy N1 hoặc Huy N7 hoặc N30 gửi 9099 cho yêu cầu hủy gói ngày, tuần, tháng.
  • Viettel: Soan Huy NV hoặc Huy N7 gửi 9099 để yêu cầu hủy lần lượt cho gói VIP và tuần.
  • Vinaphone: Soạn Huy N1 hoặc Huy N7 gửi 9099 cho yêu cầu hủy gói ngày, tuần.

Bạn sẽ nhận được thông báo "Hủy thành công".

Tin nhắn Hủy dịch vụ NhacCuaTui 3G hoàn toàn không tốn phí.

Nội dung trên có hữu ích không? Không
Cảm ơn bạn đã góp ý! Cảm ơn bạn đã góp ý!

Cách huỷ dịch vụ NhacCuaTui 3G

Email Hỗ trợ: Support@nct.vn
Copyright © 2016 NCT Corporation.   NCT Corp Tuyển dụng