Cách huỷ dịch vụ NhacCuaTui 3G

Thuê bao đăng ký thành công NhacCuaTui 3G sẽ tự động gia hạn vào các ngày tiếp theo nếu khách hàng không thực hiện lệnh hủy.

Cấu trúc gửi lệnh hủy đối với từng nhà mạng như sau:

  • MobiFone: Soạn Huy gửi 9099 yêu cầu Hủy cho gói ngày, tuần, tháng.
  • Viettel: Soan Huy1 hoặc Huy7 gửi 5282 lần lượt cho gói ngày và tuần.
  • VinaPhone: Soan Huy N1 hoặc Huy N7 gửi 9025 lần lượt cho gói ngày và tuần.

Xác nhận Hủy gói cước, bạn sẽ nhận được thông báo "Hủy thành công".

Tin nhắn Hủy dịch vụ NhacCuaTui 3G hoàn toàn không tốn phí.

Nội dung trên có hữu ích không? Không
Cảm ơn bạn đã góp ý! Cảm ơn bạn đã góp ý!

Cách huỷ dịch vụ NhacCuaTui 3G

Email Hỗ trợ: Support@nct.vn
Copyright © 2016 NCT Corporation.   NCT Corp Tuyển dụng