Làm sao để chép lời bài hát?

  1. Sao chép lời bài hát trên ứng dụng NhacCuaTui
    • Tại trang chạylời bài hát - chọn nút sao chép bên phải màn hình để sao chép toàn bộ lời bài hát.
  2. Sao chép lời bài hát trên trình duyệt web NhacCuaTui trên điện thoại và các thiết bị khác
    • Tại mỗi bài hát, chọn "Xem thêm" để xem đầy đủ lời của bài hát
    • Sao chép lời theo thao tác chọn đoạn và sao chép chữ trên điện thoại di động.
Nội dung trên có hữu ích không? Không
Cảm ơn bạn đã góp ý! Cảm ơn bạn đã góp ý!
Email Hỗ trợ: Support@nct.vn
Copyright © 2016 NCT Corporation.   NCT Corp Tuyển dụng