Làm thế nào để thay đổi thông tin Nghệ sĩ (nghệ danh, hình ảnh, tiểu sử..)?

Để yêu cầu thay đổi thông tin Nghệ Sĩ (nghệ danh, hình ảnh, tiểu sử....) trên NhacCuaTui, trước tiên bạn phải nằm trong danh sách nghệ sĩ trên NhacCuaTui. Để trở thành nghệ sĩ trên NhacCuaTui bạn xem chi tiết tại đây.

Để gửi yêu cầu thay đổi thông tin, chúng tôi cần xác minh bạn là người sở hữu Nghệ danh trên. Vì vậy, khi gửi yêu cầu bạn vui lòng làm theo 2 cách sau:

  • Đăng nhập tài khoản bạn đang là Nghệ Sĩ và gửi yêu cầu qua trang "Góp ý".
  • Nếu bạn gửi yêu cầu từ email cá nhân, bạn vui lòng cung cấp tên tài khoản tương ứng trong nội dung yêu cầu qua email support@nct.vn
Nội dung trên có hữu ích không? Không
Cảm ơn bạn đã góp ý! Cảm ơn bạn đã góp ý!
Email Hỗ trợ: Support@nct.vn
Copyright © 2016 NCT Corporation.   NCT Corp Tuyển dụng