Một người có thể có nhiều NCT ID không?

Một người có thể sở hữu và sử dụng một hoặc nhiều tài khoản NCT ID khác nhau.

  • 1 tài khoản NCT ID có thể được tạo theo nhiều cách (Xem hướng dẫn tại đây)
  • 1 email có thể tạo được nhiều tài khoản.
  • 1 thành viên có thể sử dụng nhiều NCT ID khác nhau.Tuy nhiên, nếu bạn có từ 2 tài khoản trở lên, lưu ý: đặt tên tài khoản và sử dụng mật khẩu một cách thuận tiện nhất.
Nội dung trên có hữu ích không? Không
Cảm ơn bạn đã góp ý! Cảm ơn bạn đã góp ý!
Email Hỗ trợ: Support@nct.vn
Copyright © 2016 NCT Corporation.   NCT Corp Tuyển dụng