Tại sao là VIP mà tốc độ nghe nhạc vẫn chậm?

Khi nâng cấp lên thành viên NCT VIP nhưng bạn nghe nhạc vẫn bị chậm lí do:

Nội dung trên có hữu ích không? Không
Cảm ơn bạn đã góp ý! Cảm ơn bạn đã góp ý!
Email Hỗ trợ: Support@nct.vn
Copyright © 2016 NCT Corporation.   NCT Corp Tuyển dụng