Thay đổi thông tin tài khoản

Tất cả thành viên trên NhacCuaTui đều có quyền thay đổi Thông tin tài khoản cá nhân. Bao gồm tất cả các tài khoản được tạo ra từ Đăng kí trên NhacCuaTui hoặc tài khoản liên kết từ Facebook, Google+.

Các Thông tin tài khoản mà cá nhân có thể thay đổi được như:

Ảnh đại diện, Họ & Tên, Ngày Sinh, Giới tính, Địa chỉ, Thành Phố, Số điện thoại, Số CMND, Giới thiệu.

Để thay đổi Thông tin tài khoản bạn làm theo hướng dẫn sau:

  • B1: Vào trang "Quản lý tài khoản" trên trang cá nhân NhacCuaTui.com hoặc đường dẫn http://www.nhaccuatui.com/user/xxxx.quan-ly.html (với "xxxx" được thay bằng tên đăng nhập của bạn)
  • B2: Tại phần "Giới thiệu", chọn "Chỉnh sửa".
  • B3: Điền hoặc thay đổi thông tin.
  • B4: Nhấn "Lưu".

Lưu ý:

  • Các thông tin như: Ảnh đại diện, Họ & Tên, Ngày Sinh, Giới tính, Thành Phố là những thông tin hiển thị trên trang cá nhân của bạn.
  • Các thông tin còn lại được bảo mật
  • Cung cấp thông tin chân thực nhất để NhacCuaTui có thể hỗ trợ bạn tốt nhất.
Nội dung trên có hữu ích không? Không
Cảm ơn bạn đã góp ý! Cảm ơn bạn đã góp ý!
Email Hỗ trợ: Support@nct.vn
Copyright © 2016 NCT Corporation.   NCT Corp Tuyển dụng