Câu hỏi dành cho chủ sở hữu bản quyền

 1. Tôi có thể yêu cầu xóa toàn bộ nội dung một tài khoản hoặc danh sách phát không?

  Không, bạn không thể. Bạn bắt buộc phải xác định bất kỳ nội dung bị cáo buộc vi phạm bằng URL của nội dung đó.

  Bạn có thể gửi khiếu nại bằng cách đăng nhập tài khoản NhacCuaTui và sử dụng biểu mẫu web khiếu nại về bản quyền của chúng tôi.
 2. Tại sao NhacCuaTui hỏi thêm thông tin về yêu cầu bản quyền của tôi?

  Việc tháo gỡ nội dung do vấn đề về bản quyền là yêu cầu chính thức, hợp pháp và đòi hỏi các yếu tố cụ thể phải hoàn chỉnh và có thể thực thi.

  Khi chúng tôi nhận được yêu cầu bản quyền không hoàn chỉnh hay nói cách khác là không hợp lệ -- đó có thể là thông báo gỡ xuống do vi phạm bản quyền hoặc thông báo chống khiếu nại -- chúng tôi phản hồi bằng thông tin sẽ giúp người gửi hoàn chỉnh yêu cầu của họ.

  Nếu bạn nhận được thư trả lời sau khi gửi yêu cầu bản quyền, điều quan trọng là hãy xem lại thư trả lời một cách cẩn thận và làm theo hướng dẫn. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ không thể thực hiện hành động theo yêu cầu của bạn cho tới khi bạn làm như vậy.

 3. Tại sao tôi phải cung cấp tất cả thông tin của tôi mỗi lần tôi gửi khiếu nại về bản quyền mới?

  Theo luật bản quyền, chúng tôi đòi hỏi mỗi yêu cầu xóa phải có thông báo bản quyền hoàn chỉnh và hợp lệ.

  Cách dễ nhất để gửi khiếu nại khác là đăng nhập vào tài khoản NhacCuaTui của bạn và sử dụng biểu mẫu web khiếu nại bản quyền của chúng tôi.

 4. Tôi đã thông báo cho NhacCuaTui về một nội dung vi phạm bản quyền của mình và video đó đã bị gỡ xuống. Tại sao tôi nhận được email nói rằng nội dung đó có thể được khôi phục trở lại trang web?

  Chúng tôi có thể nhận được thông báo chống khiếu nại về yêu cầu xóa của bạn. Nội dung sẽ được khôi phục trừ khi bạn cung cấp bằng chứng rằng bạn đã gửi đơn kiện người dùng muốn cản trở hoạt động bị cáo buộc vi phạm. Nếu chúng tôi không nhận được thông báo đó từ bạn trong vòng 10 ngày, chúng tôi có thể khôi phục tài liệu đó trên NhacCuaTui.

 5. Làm thế nào để xóa bản sao video của tôi khỏi một trang web khác?

  Nếu bạn thấy video NhacCuaTui của mình trên một trang web khác mà không có sự cho phép của bạn, bạn sẽ phải thực hiện theo quy trình yêu cầu xóa video. NhacCuaTui không thể làm điều này cho bạn.

  Hầu hết các trang web cho phép người dùng tải video lên dựa vào Nguyên tắc bảo mật của Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA), điều này có nghĩa là khi họ nhận được thông báo gỡ xuống do vi phạm bản quyền hoàn chỉnh và hợp lệ của chủ sở hữu nội dung, họ sẽ tuân thủ và xóa nội dung. Có một số ngoại lệ cho việc này, nhưng nếu bạn chắc chắn rằng bản sao tác phẩm của mình không được bảo vệ theo nguyên tắc sử dụng hợp lý, bạn có thể yêu cầu xóa bản sao đó.

Nội dung trên có hữu ích không? Không
Cảm ơn bạn đã góp ý! Cảm ơn bạn đã góp ý!
Email Hỗ trợ: Support@nct.vn
Copyright © 2016 NCT Corporation.   NCT Corp Tuyển dụng