Yêu cầu gỡ xuống do vi phạm bản quyền

Luật bản quyền yêu cầu các trang web như NhacCuaTui phải xử lý yêu cầu gỡ xuống và mô tả quá trình mà chúng tôi phải tuân thủ. Yêu cầu gỡ xuống do vi phạm bản quyền bắt buộc chủ sở hữu phải gửi thông báo chính thức cho chúng tôi khi đã điền đầy đủ các yêu cầu pháp lý.

Bạn sẽ biết liệu Video/Bài Hát có bị xóa hay không theo kết quả của thông báo gỡ xuống do vi phạm bản quyền nếu trong thông báo bản quyền bạn nhìn thấy cụm từ "Video/Bài Hát bị gỡ xuống: Cảnh cáo bản quyền" bên cạnh video/bài hát của bạn. Nếu video/bài hát của bạn đã bị xóa thông qua thông báo gỡ xuống do vi phạm bản quyền thì tức là tài khoản của bạn đã nhận được cảnh cáo bản quyền.

Nếu video/bài hát của bạn bị xóa do nhầm lẫn thông qua yêu cầu gỡ xuống do vi phạm bản quyền, bạn có các tùy chọn:

  • Yêu cầu người khiếu nại rút lại đơn khiếu nại
  • Gửi thông báo chống khiếu nại

Nếu không, cảnh cáo sẽ tự hết hiệu lực sau 3 tháng.

Nội dung trên có hữu ích không? Không
Cảm ơn bạn đã góp ý! Cảm ơn bạn đã góp ý!
Email Hỗ trợ: Support@nct.vn
Copyright © 2016 NCT Corporation.   NCT Corp Tuyển dụng