Xác nhận quyền sở hữu qua NCCI

Không giống như yêu cầu gỡ xuống do luật xác định, NCCI là một hệ thống của NhacCuaTui được cung cấp theo các thỏa thuận đưa ra giữa NhacCuaTui và đối tác nội dung đã tải tài liệu mà họ sở hữu lên cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Bạn sẽ biết liệu nội dung có bị ảnh hưởng bởi xác nhận quyền sở hữu qua NCCI hay không nếu trong thông báo bản quyền bạn nhìn thấy cụm từ "Bao gồm nội dung có bản quyền". Trong hầu hết các trường hợp, xác nhận quyền sở hữu chỉ để theo dõi và quản lí nội dung chứ không phải chặn việc upload nội dung. Vì vậy, nội dung của bạn sẽ vẫn hiển thị cùng các xác nhận quyền sở hữu đó (nhưng có thể có quảng cáo trên nội dung) và bạn vẫn có thể chia sẻ nội dung với người khác.

Vì NCCI do các đối tác bật nên xác nhận quyền sở hữu không đi kèm với cảnh cáo bản quyền và không thể khiến nội dung của bạn bị xóa. Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng xác nhận quyền sở hữu được đưa ra do nhầm lẫn, bạn có thể kháng nghị xác nhận quyền sở hữu đó.

Nội dung trên có hữu ích không? Không
Cảm ơn bạn đã góp ý! Cảm ơn bạn đã góp ý!
Email Hỗ trợ: Support@nct.vn
Copyright © 2016 NCT Corporation.   NCT Corp Tuyển dụng