Chương trình xác minh nội dung

NhacCuaTui cam kết giúp chủ sở hữu bản quyền tìm và xóa nội dung bị cáo buộc là vi phạm khỏi nền tảng của chúng tôi. Chương trình xác minh nội dung giúp chủ sở hữu bản quyền tìm kiếm tài liệu mà họ cho là vi phạm và cung cấp cho NhacCuaTui thông tin đầy đủ hợp lý để cho phép chúng tôi xác định và xóa tài liệu đó.

Chương trình xác minh nội dung chủ yếu được thiết kế cho các công ty giữ bản quyền để đưa ra nhiều yêu cầu xóa. Bạn có thể gửi thông báo cá nhân qua email banquyen@skymusic.com.vn .

Nội dung trên có hữu ích không? Không
Cảm ơn bạn đã góp ý! Cảm ơn bạn đã góp ý!
Email Hỗ trợ: Support@nct.vn
Copyright © 2016 NCT Corporation.   NCT Corp Tuyển dụng