Gửi thông báo gỡ nội dung vi phạm bản quyền

Nếu bạn cho rằng nội dung được bảo vệ bản quyền của bạn đã bị đăng lên NhacCuaTui mà không có sự cho phép, bạn có thể gửi thông báo vi phạm bản quyền. Những yêu cầu này chỉ nên do chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu gửi.

Cách nhanh nhất và đơn giản nhất để thông báo cho NhacCuaTui về cáo buộc vi phạm bản quyền là thông qua biểu mẫu web của chúng tôi.

GỬI ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ BẢN QUYỀN

Nếu bạn chọn yêu cầu xóa nội dung bằng cách gửi thông báo vi phạm, hãy nhớ rằng bạn đang bắt đầu quy trình pháp lý.

(Không khiếu nại sai. Lạm dụng quy trình này có thể dẫn đến việc tạm ngừng tài khoản của bạn hoặc các hậu quả pháp lý khác.)

Nếu bạn là công ty và độc quyền sở hữu số lượng lớn nội dung thường yêu cầu quản lý quyền trực tuyến, có thể bạn muốn đăng ký quyền truy cập vào hệ thống NCCI của NhacCuaTui hoặc Chương trình xác minh nội dung của chúng tôi.

Chúng tôi cũng sẽ chấp nhận thông báo vi phạm bản quyền dạng tùy ý được gửi bằng email, fax và thư.

Nội dung trên có hữu ích không? Không
Cảm ơn bạn đã góp ý! Cảm ơn bạn đã góp ý!
Email Hỗ trợ: Support@nct.vn
Copyright © 2016 NCT Corporation.   NCT Corp Tuyển dụng