Thông tin cơ bản về thông báo chống khiếu nại

Thông báo chống khiếu nại là yêu cầu pháp lý để NhacCuaTui khôi phục nội dung đã bị xóa do bị cáo buộc vi phạm bản quyền. Bạn chỉ có thể theo đuổi quy trình này trong các trường hợp nội dung tải lên đã bị xóa hoặc bị tắt do nhầm lẫn hoặc nhận dạng sai tài liệu sẽ bị xóa hoặc bị tắt, chẳng hạn như sử dụng hợp lý. Không được áp dụng quy trình này trong bất kỳ trường hợp nào khác.

Nếu nội dung của bạn đã bị xóa nhưng không phù hợp với tiêu chí ở trên, có thể bạn muốn rút lại khiếu nại hoặc chỉ cần đợi cảnh cáo hết hạn.

Xin lưu ý rằng khi chúng tôi chuyển tiếp thông báo chống khiếu nại thì chúng tôi sẽ gửi kèm toàn bộ nội dung của thông báo chống khiếu nại đó, kể cả mọi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp. Người khiếu nại có thể sử dụng thông tin này để đệ đơn kiện bạn nhằm ngăn khôi phục nội dung trở lại NhacCuaTui.

Bằng việc gửi thông báo chống khiếu nại, bạn đồng ý tiết lộ thông tin của mình theo cách này. Chúng tôi sẽ không chuyển tiếp thông báo chống khiếu nại tới bất kỳ bên nào không phải là người khiếu nại ban đầu.

Thông báo chống khiếu nại phải do người tải lên ban đầu của nội dung hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt họ gửi, chẳng hạn như luật sư. Để gửi thông báo chống khiếu nại, vui lòng sử dụng biểu mẫu web của chúng tôi.

Sau khi chúng tôi xử lý thông báo chống khiếu nại của bạn bằng cách chuyển tiếp thông báo đó tới người khiếu nại, người khiếu nại có 10 ngày làm việc để cung cấp cho chúng tôi bằng chứng cho thấy họ đã bắt đầu hành động pháp lý để yêu cầu gỡ nội dung xuống. Khoảng thời gian này là yêu cầu của luật bản quyền, vì vậy xin hãy kiên nhẫn.

Nếu tài khoản của bạn đã bị tạm ngưng do nhiều lần vi phạm bản quyền, biểu mẫu web thông báo chống khiếu nại sẽ không thể truy cập được. Nếu phù hợp, bạn có thể gửi thông báo chống khiếu nại dạng tùy ý qua email banquyen@skymusic.com.vn 

Nội dung trên có hữu ích không? Không
Cảm ơn bạn đã góp ý! Cảm ơn bạn đã góp ý!
Email Hỗ trợ: Support@nct.vn
Copyright © 2016 NCT Corporation.   NCT Corp Tuyển dụng